Aanscherpen verbeterplan

U heeft al een uitgebreid verbeterplan opgesteld en bent daarmee aan de slag maar wilt u weten hoever het staat met de resultaten?

En u wilt op basis van de resultaten het verbeterplan aanscherpen. Dat kan eenvoudig door de HPO Insight™ in te zetten en dat kan op elk moment wanneer u dat wilt. De HPO Insight™ geeft u direct de kwaliteiten van uw organisatie(-onderdeel) en inzicht in de HPO-kenmerken en specifieke Key Improvement Area’s.

“Er bleek een directe correlatie tussen de kwaliteit van leiderschap binnen onze organisatie en de realisatie van de verbeterplannen.”
Roely Molendijk, HR Directeur Pro Persona