Foto van de interne organisatie

Hoe goed presteert uw organisatie(-onderdeel)? Waar valt te winnen?

Met de HPO Insight™ software is het mogelijk om een momentopname te maken van de sterkte van de interne organisatie. Op basis hiervan kunt u dan zelf bepalen of er iets moet worden bijgestuurd of dat u juist prima op weg bent.

“Vorig jaar gebruikte we de HPO Insight™ software als een foto om te toetsen hoeveel resultaat ons harde werken heeft opgeleverd.”
Jos Honig – Eigenaar FEKA ICT & Office