Financiële Dienstverlening

Meer dan 3.000 respondenten binnen de Financiële Dienstverlening hebben de vragenlijst van de HPO Insight™ ingevuld. Organisatie (-onderdelen) van verzekeringsmaatschappijen, banken en accountantskantoren staan onder grote druk van nieuwe wetgeving en innovatieve concurrenten. Financiële Dienstverleners moeten zich opnieuw uitvinden, het vertrouwen van de klant (her-)winnen en nieuwe ICT-technieken integreren.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de financiële dienstverlening:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

The industry faces a notable challenge that it can no longer attempt to downplay — one that can be summed up in a single word: FinTech. A shortened form of financial technology, FinTech is not new but in the past it referred to a group of seemingly modest startups offering limited online lending or retail-payment services. Now, this group is entering the mainstream, rapidly and voraciously. FinTech companies are no longer mere startups; some, like Lending Club, have become household names; others include such giants as Apple, Google, and Samsung. Each delivers (or plans to deliver) highly focused financial-services applications, often more effectively and less expensively than traditional companies. They have been attracting customers in larger numbers. And incumbent financial-services firms have had no choice but to take notice…Your organization’s culture must change from “protecting my turf” — that is, defending your existing products, services, and customer relationships — to a culture that is forward looking, that responds to customer demands relatively quickly, regaining trust and that can adopt new technologies as they evolve.
2016 Financial Services Trends report PwC

Wat is nodig om meer te innoveren, het vertrouwen terug te winnen en een nieuwe positionering te veroveren?

Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de interne organisatie. Zonderbenchmark financiële dienstverlening prestatiegerichte medewerkers en vooruitstrevende leidinggevenden zal invoering van bijvoorbeeld een nieuw IT-systeem, optimalisering van de processen, voldoen aan de strengere wetgeving of verandering in aanbod geen succes worden. Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt bedrijven in de Financiële Dienstverlening om met focus te werken aan prestatieverbetering en vernieuwing.

Benchmark Financiële Dienstverlening

Duizenden managers en medewerkers uit tientallen grote en kleine (inter-)nationale financiële dienstverleners hebben de vragenlijst van de HPO Insight™ ingevuld. Op basis van deze schat aan data (scores op de 35 HPO-kenmerken en vijf HPO-factoren) kunt u achterhalen hoe uw interne organisatie presteert ten opzichte van deze benchmark. Daarnaast kunt u eenvoudig de HPO Insight™ rapportage downloaden met daarin ook de belangrijkste Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel).

Het is mogelijk de benchmark in de HPO Insight™ rapportage verder te specificeren naar banken, verzekeringsmaatschappijen of accountancy.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Om te innoveren, nieuwe ICT-technieken te integreren, het vertrouwen terug te winnen en een nieuwe positionering te veroveren moet u weten hoe sterk uw organisatie is. Presteert u in de top van de Financiële Dienstverlening? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren? Topbedrijven in de Financiële Dienstverlening hebben sterkere managers, competentere medewerkers, een allesomvattende cultuur van innovatie, klanten die fan zijn, en betere financiële prestaties dan andere organisaties in de sector. Daarnaast laat meerjarig onderzoek zien dat organisaties die continu werken aan het verbeteren van de HPO-factoren ook kunnen overleven in moeilijke tijden terwijl hun peer organisaties ten onder gaan. En in positieve tijden worden ze de beste in hun markt.

Ga net als o.a. Argenta, ABN Amro Bank, Rembrandt Fusies & Overnamens, FiNext, Lodder & Co – Accountants en Adviseurs, Raetsheren van Orden, Blömer Accountants, Umpqua Bank, Aegon, Goudse Verzekeringen, Rabobank, ING, Nabil Bank, Longfellow Benefits, De Nederlandsche Bank (DNB) en Koenen en Co aan de slag met de HPO Insight™.

Referenties Financiële Dienstverlening

benchmark financiële dienstverlening“Als je als leidinggevende geen genoegen neemt met de middenmoot en je hebt het gevoel dat iedereen binnen je organisatie ervoor wil gaan, zou ik zeker aanbevelen om naar het HPO Center te gaan.”
Eric Janssen – Directeur ABN Amro Hypotheken

“Sinds het onderzoek met de HPO Insight™ zijn medewerkers veel vaker met initiatieven gekomen en daar actief mee aan de slag gegaan. Ook op het gebied van acquisitie zijn er goede plannen om onze uniciteit wat meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast gaan we veel beter om met niet-presteerders, een belangrijk aspect als het gaat om kwaliteit van management, de grenzen worden duidelijk gesteld.”
Frank Verleg, partner bij Blömer Accountants en Adviseurs