Bouw en Techniek

Tientallen grote en kleine bedrijven in de Bouw en Techniek gebruiken al het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Bouw en Techniek staat nog steeds sterk onder druk en wordt gedwongen te innoveren, kosten te reduceren en klantgerichter te werken.

Energie

Vele honderden respondenten binnen de Energie sector hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De Energie sector staat voor een volledig veranderende energierealiteit binnen 10 jaar.

Financiële Dienstverlening

Meer dan 3.000 respondenten binnen de Financiële Dienstverlening hebben de vragenlijst van de HPO Insight™ ingevuld. Organisatie (-onderdelen) van verzekeringsmaatschappijen, banken en accountantskantoren staan onder grote druk van nieuwe wetgeving en innovatieve concurrenten. Financiële Dienstverleners moeten zich opnieuw uitvinden, het vertrouwen van de klant (her-)winnen en nieuwe ICT-technieken integreren.

ICT & Telecom

Bijna 5000 respondenten binnen sector ICT & Telecom hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector ICT & Telecom staat voor een periode waarin de concurrentie van jonge en vreemde toetreders de markt snel doen veranderen.

Kinderopvang

Ruim 3200 respondenten binnen grote en kleine Kinderopvang organisaties hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze organisaties weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Kinderopvang staat nog steeds sterk onder druk om de kwaliteit te verhogen.

Onderwijs

Bijna 1400 respondenten binnen de sector onderwijs hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze instellingen weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Onderwijs staat sterk onder druk door nieuwe technologieën en (markt-) ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen.

Produktie & Industrie

Meer dan 2000 respondenten binnen grote en kleine Productie en Industrie bedrijven hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Productie en Industrie staat nog steeds sterk onder druk en wordt door marktonzekerheid gedwongen om met minder middelen te innoveren en kosten te reduceren.

Publieke Sector

Meer dan 8000 respondenten binnen de Publieke sector hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze instellingen weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De Publieke sector staat voor grote uitdagingen en bevindt zich in een transitiefase.

Retail en Handel

Meer dan 5400 respondenten binnen de sector Retail en Handel hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Retail en handel  staat voor een periode met grote veranderingen en uitdagingen.

Transport, Logistiek & Opslag

Ruim 2000 respondenten binnen grote en kleine bedrijven in de Transport, Logistiek & Opslag hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Transport, Logistiek & Opslag staat nog steeds sterk onder druk en wordt gedwongen te veranderen door overregulering en veranderende marktomstandigheden.

Woningcorporaties

Vele honderden respondenten binnen Woningcorporaties hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De Woningcorporaties staan onder politieke- en maatschappelijke druk om zich te concentreren op hun kernactiviteiten en kosten te reduceren.

Zakelijke Dienstverlening

Duizenden respondenten binnen grote en kleine organisaties uit de Zakelijke Dienstverlening hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze organisaties weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Zakelijke Dienstverlening staat nog steeds sterk onder druk door intense concurrentie en nieuwe technieken.

Zorgsector

Meer dan 14.000 respondenten binnen ruim honderd grote en kleine instellingen in de zorgsector hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze instellingen weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De zorgsector staat nog steeds sterk onder druk en de instellingen zullen zich moeten aanpassen.