Hoe werkt de HPO Insight?

Een doortimmerd onderzoek naar prestatieverbetering kost altijd energie en geld. Reden temeer om dit onderzoek direct goed aan te pakken. U zult zien dat door de gevalideerde en gebruiksvriendelijke opzet van de HPO Insight™ software de financiële en strategische resultaten vele malen hoger zijn dan bij een niet gevalideerde vragenlijst of een doorsnee MTO-onderzoek.

De HPO Insight is uniek

Sinds december 2007 hebben HPO Experts en onderzoekers wereldwijd in opdracht van honderden profit, non-profit en overheidsorganisaties de HPO Insight™ zelf toegepast. Deze schat aan data en ervaringen stellen wij nu beschikbaar voor iedereen die praktisch wil verbeteren. Dat doen we door het HPO Insight™ verbeterinstrument, waarin wetenschap en praktijkervaring samen komen, voor iedereen beschikbaar te maken. Lees hier de voordelen van de HPO Insight™:

Wat levert het op?

Met de resultaten van het HPO Insight™ verbeterinstrument krijgt u inzicht in de sterke punten in en verbeterpunten voor uw interne organisatie en heeft u de juiste focus om verbetertrajecten te starten. Op basis van de resultaten kunt u bijvoorbeeld overwegen reeds in gang gezette projecten aan te passen of te stoppen en/of nieuwe verbeterprojecten te starten. Met de informatie uit de HPO Insight™ creëert u een gemeenschappelijk gedragen taal binnen uw organisatie. Grootschalig onderzoek toont aan dat de financiële en strategische prestaties verbeteren als u met de resultaten en adviezen uit de HPO Insight™ aan de slag gaat.

De gevalideerde HPO-vragenlijst

In iedere sector zijn er organisaties die langdurig beter presteren dan vergelijkbare organisaties. Dat zijn organisaties die vooroplopen en waarbij iedereen direct zou willen werken. De essentiële vraag is: wat maakt dat deze organisaties langdurig beter presteren? Zijn dat hogere salarissen, nieuw ICT-systeem, reorganisaties of de extra sales inspanningen…

Deze vraag vormde het vertrekpunt voor een groot internationaal wetenschappelijk- en praktijkonderzoek naar de kenmerken die een organisatie omvormen in een High Performance Organisatie (HPO).

De HPO Insight rapportage

Wij geloven niet in het eenzijdig terugkoppelen van cijfers. Verbeteren vraagt allereerst om meer inzicht in de succesfactoren die er daadwerkelijk toe doen. Daarnaast is het van belang om te weten wat uw team, afdeling of organisatie sterk maakt. Deze kwaliteiten heeft u nodig om verbeteren tot een succes te maken. Een rapportage is pas effectief als er iets met de verbeterpunten gebeurt. In de rapportage ontvangt u daarom niet alleen de scores op de HPO-kenmerken maar ook specifieke Key Improvement Area’s, ideeën en adviezen die op dit moment voor uw organisatie(-onderdeel) van belang zijn.

Key Improvement Area’s (KIAs)

In de HPO Insight™ rapportage zijn de belangrijkste Key Improvement Area’s (KIA’s) opgenomen. Deze KIA’s zijn een combinatie van verschillende HPO-kenmerken. U kiest zelf op welk niveau u de rapportage wilt inzien (o.a. hele organisatie, land, vestiging, divisie, afdeling of team). Uit praktijk blijkt dat de KIA’s per organisatie-onderdeel kunnen verschillen maar dat er ook een aantal overkoepelende KIA’s voor de hele organisatie gelden. U krijgt met de HPO Insight™ snel gericht inzicht en tips op de gebieden die aandacht en versterking behoeven. Wanneer u gedisciplineerd acties op deze KIA’s ontwerpt en uitvoert, zal dit leiden tot betere financiële en niet-financiële prestaties.