Organisatie(-onderdelen)

De HPO Insight™ is voor iedere organisatie die op gefundeerde basis de prestaties wil meten, verbeteren en vergelijken. De HPO Insight™ geeft focus op de kwaliteiten, verbetergebieden en actiepunten voor uw team, afdeling en/of organisatie. Daarnaast kan de HPO Insight™ kosteloos worden uitgebreid tot een effectief medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Het is een uniek meetinstrument voor prestatieverbetering van organisatie(-onderdelen). Het is zeer geschikt als startpunt van change management / verbetertrajecten en u kunt periodiek de HPO Insight™ inzetten om de vorderingen te meten. Op basis van de meting kunt u de focus op prestatieverbetering telkens aanscherpen.

Consultants & Adviseurs

De HPO Insight™ is het enige wetenschappelijk gefundeerde instrument om prestaties bij klanten te meten, te vergelijken en te verbeteren op basis van specifieke aandachtspunten. De resultaten in de rapportage geeft de klant inzicht in de sterke- en verbeterpunten voor het ontwerpen van een eigen programma. Het levert u een startpunt (foto/HPO-status) en onderbouwing (Evidenced Based) voor programma’s/trajecten, zoals:

 • change management programma’s;
 • business improvement programma’s;
 • cultuurtrajecten;
 • onderzoek naar prestatiegericht gedrag van alle medewerkers;
 • leiderschapsprogramma’s;
 • (team)coachingsessies;
 • management development programma’s;
 • visie, strategie en innovatie onderbouwing;
 • opstellen van prestatie-indicatoren (KPI’s);
 • medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO);
 • Inspiratie en concrete input voor MT workshops en heisessies.

Brancheverenigingen

De HPO Insight™ geeft leden van brancheverenigingen / koepelorganisaties een voordelig en betrouwbaar verbeterinstrument en benchmark. Het is juist voor u als vereniging van belang dat u toegevoegde waarde levert voor uw leden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Veel andere organisatie die benchmark gegevens kunnen leveren geven vooral cijfers en geen onderbouwde focus op verbeterpunten.

De HPO Insight™ levert uw leden:

 • Scores op de 35 wetenschappelijk onderbouwde succesfactoren van High Performance Organisaties;
 • Inzicht in de sterke kwaliteiten van de organisatie;
 • Focus op de belangrijkste aandachtspunten voor verbetering (Key Improvement Area’s);
 • Benchmark binnen de sector op de 35 onderscheidende HPO succesfactoren;
 • Een opzet van een verbeterplan op basis van de eigen resultaten.