Inrichten strategisch plan

Scharen alle medewerkers zich achter een eenduidige koers van de organisatie?

Een High Performance Organisatie worden is een prachtig doel. Iedereen binnen de organisatie moet worden betrokken bij het realiseren van de doelstellingen. De HPO Insight™ vragenlijst en rapportage geeft u inzicht een gefundeerde basis voor de invulling en/of aanpassing van het strategisch plan.

“HPO vormt voor ons de basis van ons langetermijnplan en ambitie.”
Karin van Daalen-Veth – HR Directeur Red Bull Nederland

Aanscherpen verbeterplan

U heeft al een uitgebreid verbeterplan opgesteld en bent daarmee aan de slag maar wilt u weten hoever het staat met de resultaten?

En u wilt op basis van de resultaten het verbeterplan aanscherpen. Dat kan eenvoudig door de HPO Insight™ in te zetten en dat kan op elk moment wanneer u dat wilt. De HPO Insight™ geeft u direct de kwaliteiten van uw organisatie(-onderdeel) en inzicht in de HPO-kenmerken en specifieke Key Improvement Area’s.

“Er bleek een directe correlatie tussen de kwaliteit van leiderschap binnen onze organisatie en de realisatie van de verbeterplannen.”
Roely Molendijk, HR Directeur Pro Persona

 

Inzicht in prestatiegericht gedrag

Hoe prestatiegericht zijn uw managers en medewerkers?

Het is uiteindelijk het collectieve gedrag van managers en medewerkers van de organisatie dat ervoor zorgt dat er betere resultaten worden behaald. Het HPO Insight™ verbeterinstrument geeft juist inzicht in het prestatiegericht gedrag van alle medewerkers zodat u dit gedrag kunt beïnvloeden om de prestaties te verbeteren.

“We bespreken altijd de geboekte resultaten op basis van het HPO-onderzoek. Er wordt gereflecteerd op de mentaliteit- en gedragsveranderingen bij de medewerkers en managers die hebben geleid tot de verbeterde resultaten.”
Martine Ferment – Ziggo CR

Benchmark met sectorgenoten

Bent u op zoek naar een benchmark van uw prestaties ten opzichte van uw sectorgenoten?

Teams, afdelingen en organisaties die de eigen sterke en zwakke HPO-kenmerken willen vergelijken met sectorgenoten profiteren van de uitgebreide wereldwijde database. Meer 55.000 respondenten uit profit, non-profit en overheidsorganisaties zijn opgenomen in de database.

“Op basis van heel veel data worden organisaties naast elkaar gelegd, waardoor je een betrouwbare benchmark krijgt. Zo weet je hoe jij functioneert ten opzichte van andere, goed presterende organisaties.”
Theo de Boer – directeur Valstar Simonis

Invulling Leiderschapstraject

Staat uw leiderschapsprogramma in dienst van het langetermijnresultaat van uw organisatie?

Met de resultaten van de HPO Insight™ krijgt u gefundeerde thema’s voor de ontwikkeling van uw Management Development / leiderschapsprogramma opstellen. De HPO Insight™ geeft niet alleen een uitgebreide rapportage op de succesfactoren van excellent presteren, maar ook focus op aandachtpunten rond de kwaliteit van management en medewerkers!

“Op basis van de rapportage hebben we een leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma opgezet. Daarnaast zijn ook workshops voor MT-leden opgezet om het persoonlijk functioneren en dat van het team te verbeteren.”
Harrie van der Heijden – HR Manager Mayfran International

Input verbeter/verandertraject

Weet u echt welke acties nodig zijn om te verbeteren / veranderen?

De HPO Insight™ is een prachtig meetinstrument voor prestatieverbetering van organisatie(onderdelen) die al veel zelf doen maar een meetlat wensen voor vooruitgang. Het is een uitstekend startpunt van  change management / verbetertrajecten en u kunt periodiek de HPO Insight™ tool inzetten om de vorderingen te meten. Op basis van de resultaten kunt u de focus van een verandertraject op  prestatieverbetering telkens aanscherpen.

“De resultaten van het HPO-onderzoek hielden ons een spiegel voor. Daarmee gaven de uitkomsten kleuring aan onze veranderagenda. De input komt naar voren op verschillende niveaus.”
Ruud van Es – Directeur De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Opstellen / Aanscherpen KPI’s

Zijn u KPI’s efficiënt en doelgericht genoeg opgesteld?

Op basis van de HPO-resultaten en de specifieke Key Performance Area’s (KIA’s) in de HPO Insight™ rapportage kunt u eenvoudig en snel eigen KPI’s formuleren. Dit kunt u doen op elk gewenst niveau (organisatie, afdeling of team). De rapportage kunt u namelijk kosteloos op elk gewenst niveau downloaden. U kunt ze zo specifiek maken als u wilt!

“Het verzuim liep terug, medewerkerstevredenheid steeg, de uitgaven per consument, een belangrijke KPI, stegen en de resultaten verbeterden.”
Otto Ambagtsheer – directeur Consumer Products & Services Schiphol Group

Foto van de interne organisatie

Hoe goed presteert uw organisatie(-onderdeel)? Waar valt te winnen?

Met de HPO Insight™ software is het mogelijk om een momentopname te maken van de sterkte van de interne organisatie. Op basis hiervan kunt u dan zelf bepalen of er iets moet worden bijgestuurd of dat u juist prima op weg bent.

“Vorig jaar gebruikte we de HPO Insight™ software als een foto om te toetsen hoeveel resultaat ons harde werken heeft opgeleverd.”
Jos Honig – Eigenaar FEKA ICT & Office

Vernieuwing MTO

Vertelt uw medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ook maar een gedeelte van het organisatorische verhaal?

Medewerkerstevredenheid hangt in hoge mate af van de kwaliteit van het management, de interactie tussen managers en medewerkers en de samenwerking met andere organisatieonderdelen. Allemaal zaken die beperkt aan bod komen in de doorsnee MTO. Het gevaar bestaat dat managers denken een goed beeld te hebben wat er in de organisatie speelt en leeft maar geen goed beeld hebben van hoe de organisatie in zijn geheel ervoor staat. Voldoet de organisatie wel aan de eisen die de buitenwereld (klanten, maar ook andere stakeholders zoals partners, leveranciers, de overheid) aan haar stelt?