De gevalideerde HPO-vragenlijst

In iedere sector zijn er organisaties die langdurig beter presteren dan vergelijkbare organisaties. Dat zijn organisaties die vooroplopen en waarbij iedereen direct zou willen werken. De essentiële vraag is: wat maakt dat deze organisaties langdurig beter presteren? Zijn dat hogere salarissen, nieuw ICT-systeem, reorganisaties of de extra sales inspanningen…

Deze vraag vormde het vertrekpunt voor een groot internationaal wetenschappelijk- en praktijkonderzoek naar de kenmerken die een organisatie omvormen in een High Performance Organisatie (HPO).

Een High Performance Organisatie wordt als volgt gedefinieerd:

“Een High Performance Organisatie (HPO) is een organisatie die gedurende vijf of meer jaren steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat echt van belang is voor de organisatie.”
dr. André de Waal MBA

Wetenschappelijke validatie

Om te achterhalen wat een organisatie een ‘High Performance Organisatie (HPO)’ maakt, werden meer dan 500 internationale onderzoeken, die in de laatste 50 jaar op het gebied van excellent presterende organisaties zijn geschreven, bestudeerd. De meest voorkomende kenmerken zijn daarna op basis van een wereldwijd onderzoek onder honderden profit, non-profit en overheidsorganisaties getest en gevalideerd om de belangrijkste kenmerken te kunnen onderscheiden. Het resultaat is dat er vijf HPO-succesfactoren (samengesteld uit 35 kenmerken) zijn die een direct en positief verband hebben met de prestaties van een organisatie.

De vijf HPO-factoren en 35 onderliggende HPO-kenmerken

Het HPO-onderzoek toont aan dat er een directe en positieve relatie bestaat tussen de vijf HPO-factoren en beter De vijf succesfactoren van High Performance Organisatiespresteren (in alle landen, sectoren en soorten organisaties, zoals beursgenoteerd, familiebedrijf, groot, klein, profit, non-profit, et cetera). Hoe hoger de scores op de HPO-factoren, des te beter zijn de resultaten van de organisatie; hoe lager de HPO-scores, des te lager zijn de prestaties ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Het onderzoek toont aan dat op alle HPO-factoren gelijke scores moeten worden behaald. Als er bijvoorbeeld op vier HPO-factoren een 8 wordt gescoord (ten opzichte van de maximumscore 10) en op één factor een 5, dan is de organisatie niet in staat om te functioneren als een HPO omdat zij niet in evenwicht is. Een eenvoudige manier om dit te visualiseren is te kijken naar een molentje van een kind. Als het molentje wind vangt, draait het met een constante snelheid rond. Als echter een van de onderdelen afbreekt, kan het molentje niet langer gelijkmatig draaien en zal het uiteindelijk stoppen. Dit illustreert dat een organisatie haar aandacht gelijkelijk moet verdelen over de vijf HPO-factoren om ervoor te zorgen dat geen van deze factoren ‘schade’ oploopt en daarmee de organisatie in haar vooruitgang belemmert. Door alleen te werken aan één HPO-factor (of aan slechts enkele onderliggende kenmerken) zonder aandacht te schenken aan andere HPO-factoren of kenmerken, komt de organisatie op de lange termijn niet vooruit. Alle factoren zijn van belang. Aan alle HPO-factoren moet worden gewerkt: één of meerdere factoren geen aandacht geven is geen optie om een HPO te worden.

Onder de vijf HPO-factoren vallen 35 kenmerken die samen het HPO-raamwerk vormen. Ze geven richting om als individu, team, afdeling en organisatie langdurig beter te presteren. De vijf HPO-factoren en hun 35 kenmerken zijn hieronder beschreven en komen terug in de HPO Insight™ software en rapportage.

“Wij zijn heel sterk feitengericht en bespreken geen geruchten en vage voorspellingen, maar alleen harde feiten.”
Lennard Boogaard – Director Global HR4HR Unilever

FACTOR 1: Continue Verbetering & Vernieuwingcontinue verbetering en vernieuwing

HPO’s hebben een strategie die de organisatie duidelijk onderscheidt van concurrenten of vergelijkbare organisaties. HPO’s verbeteren en versimpelen processen continu, stemmen processen voortdurend op elkaar af, meten alles wat belangrijk is voor de organisatie, rapporteren aan alle organisatieleden de financiële en niet-financiële informatie die ze nodig hebben om te kunnen verbeteren. HPO’s excelleren in de kerncompetenties en versterken deze voortdurend en ze vernieuwen voortdurend producten, diensten en processen.

De HPO-kenmerken die behoren bij deze factor zijn:

 • De gehele organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties.
 • In onze organisatie-eenheid worden de werkprocessen voortdurend verbeterd.
 • In onze organisatie-eenheid worden de werkprocessen voortdurend vereenvoudigd.
 • In onze organisatie-eenheid worden de werkprocessen voortdurend op elkaar afgestemd.
 • Aan onze organisatie-eenheid wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het behalen van een goede prestatie.
 • In onze organisatie-eenheid wordt aan managers en medewerkers relevante financiële en niet-financiële informatie beschikbaar gesteld.
 • Onze organisatie-eenheid verbetert haar kerncompetenties voortdurend.
 • Onze organisatie-eenheid vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.

FACTOR 2: Openheid & Actiegerichtheidopenheid-en-actiegerichtheid

HPO’s stimuleren een open dialoog en besteden veel tijd aan het delen van informatie, kennis en best practices binnen de hele organisatie. Ze betrekken organisatieleden bij belangrijke bedrijfsprocessen, staan fouten maken toe, stimuleren en verwelkomen verandering en verbetering en hebben een prestatiegerichte cultuur.

De HPO-kenmerken die behoren bij deze factor zijn:

 • In onze organisatie-eenheid gaat het management vaak de dialoog met medewerkers aan.
 • Medewerkers in onze organisatie-eenheid besteden veel tijd aan kennis uitwisselen en leren.
 • Medewerkers in onze organisatie-eenheid worden altijd betrokken bij belangrijke organisatieprocessen.
 • In onze organisatie-eenheid staat het management fouten maken toe.
 • Het management in onze organisatie-eenheid staat open voor verandering.
 • Onze organisatie-eenheid is prestatiegericht.

FACTOR 3: Kwaliteit van Managementkwaliteit van management

Managers in een HPO bouwen een sterke vertrouwensrelatie met medewerkers op, ze zijn integer, hebben een sterke voorbeeldrol, zijn besluitvaardig en actiegericht, ze coachen en faciliteren hun medewerkers, zijn sterk gericht op het behalen van resultaten, ze zijn effectief, ontwikkelen een sterke leiderschapsstijl, ze zijn zelfverzekerd, houden organisatieleden altijd verantwoordelijk voor hun resultaten en ze zijn besluitvaardig met betrekking tot niet-presteerders.

De HPO-kenmerken die behoren bij deze factor zijn:

 • Het management van onze organisatie-eenheid geniet het vertrouwen van iedereen in de eenheid.
 • Het management van onze organisatie-eenheid is integer.
 • Het management van onze organisatie-eenheid heeft een voorbeeldrol voor medewerkers in de eenheid.
 • Het management van onze organisatie-eenheid neemt snel besluiten.
 • Het management van onze organisatie-eenheid onderneemt snel actie.
 • Het management van onze organisatie-eenheid coacht medewerkers om betere resultaten te kunnen behalen.
 • Het management van onze organisatie-eenheid is gericht op het behalen van resultaten.
 • Het management van onze organisatie-eenheid is effectief.
 • Het management van onze organisatie-eenheid bestaat uit sterke leiders.
 • Het management van onze organisatie-eenheid straalt zelfverzekerdheid uit.
 • Het management van onze organisatie-eenheid is besluitvaardig in het omgaan met medewerkers die ‘onder de maat’ presteren.
 • Het management van onze organisatie-eenheid houdt medewerkers altijd verantwoordelijk voor hun resultaten.

FACTOR 4: Kwaliteit van Medewerkerskwaliteit van medewerkers

HPO-managers houden hun medewerkers altijd verantwoordelijk voor hun resultaten, ze inspireren hun medewerkers om uitzonderlijke resultaten te behalen. HPO’s hebben een divers en complementair managementteam en werknemersbestand, ze trainen hun medewerkers in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht en groeien door samenwerking met andere organisaties.

De HPO-kenmerken die behoren bij deze factor zijn:

 • Het management van onze organisatie-eenheid moedigt medewerkers aan om zeer goede resultaten te behalen.
 • Medewerkers in onze organisatie-eenheid worden continu gestimuleerd om hun flexibiliteit en veerkracht te versterken.
 • Onze organisatie-eenheid heeft diverse (= verschillende) en complementaire (= elkaar aanvullende) medewerkers.
 • Onze organisatie-eenheid creëert groei door samenwerking met andere organisaties.

FACTOR 5: Langetermijngerichtheidlangetermijngerichtheid

Medewerkers in HPO’s committeren zichzelf voor de langere termijn aan de organisatie. HPO’s promoveren nieuw management van binnenuit, creëren een veilige en stabiele werkomgeving, onderhouden goede lange termijnrelaties met alle stakeholders en bedienen de klanten zo goed mogelijk.

De HPO-kenmerken die behoren bij deze factor zijn:

 • Onze organisatie-eenheid onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden (klanten, leveranciers, partners, etc.).
 • Onze organisatie-eenheid is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten.
 • Het management in onze organisatie-eenheid werkt al lange tijd bij de organisatie.
 • Nieuw management groeit door van binnenuit de organisatie.
 • Onze organisatie-eenheid vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

 

Deze vijf HPO-factoren en hun 35 kenmerken zijn hieronder beschreven en komen terug in de wetenschappelijk gevalideerde HPO Insight™ software en rapportage.