De HPO Insight rapportage

Wij geloven niet in het eenzijdig terugkoppelen van cijfers. Verbeteren vraagt allereerst om meer inzicht in de succesfactoren die er daadwerkelijk toe doen. Daarnaast is het van belang om te weten wat uw team, afdeling of organisatie sterk maakt. Deze kwaliteiten heeft u nodig om verbeteren tot een succes te maken. Een rapportage is pas effectief als er iets met de verbeterpunten gebeurt. In de rapportage ontvangt u daarom niet alleen de scores op de HPO-kenmerken maar ook specifieke Key Improvement Area’s, ideeën en adviezen die op dit moment voor uw organisatie(-onderdeel) van belang zijn.

De rapportage die u zelf kunt downloaden (in MS-Word) is gebaseerd op de gegevens van de online HPO-enquête, uitgevoerd met behulp vanHPO Insight rapportage het HPO Insight™ verbeterinstrument. U kunt per organisatieniveau (totaal, divisie, land, afdeling, etc.) de resultaten downloaden met de daarbij behorende specifieke HPO-resultaten én Key Improvement Area’s. Als je alle niveaus gebruikt kan je tot 1.000 verschillende rapportages en bijbehorende KIA’s per land (maximaal 5 landen per onderzoek) downloaden. Het voordeel hiervan is dat u op elk gewenst niveau maatwerk inzicht en toepasbaar advies krijgt!

De HPO Insight™ rapportage (Nederlands en/of Engels) is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 1 vindt u kort de achtergrond van het HPO-raamwerk: het HPO-onderzoek en de 35 onderliggende HPO-kenmerken. In de bijlage is een uitgebreide omschrijving van de wetenschappelijke verantwoording van het HPO-raamwerk opgenomen.
  • In hoofdstuk 2 is beschreven wat het verbeteren van de HPO-factoren u kan opleveren door gebruik te maken van de Key Improvement Area’s die specifiek voor u zijn geselecteerd op basis van de HPO-resultaten.
  • In hoofdstuk 3 volgt een duidelijke uitleg over hoe u de HPO-resultaten uit hoofdstuk 4 kunt interpreteren.
  • In hoofdstuk 4 ontvangt u de HPO-resultaten op het door u geselecteerde niveau. Dit zijn de scores op de 35 HPO-kenmerken van uw team, afdeling en/of organisatie, inclusief de resultaten op de door u opgegeven filters (functieniveau, leeftijd, dienstverband, etc.) en een benchmark van uw resultaten ten opzichte van de gemiddelde resultaten uit uw sector.
    Daarnaast ontvangt alle resultaten op de door u zelf geformuleerde extra vragen (MTO-vragen of andere actuele vragen die in uw organisatie(-onderdeel) relevant zijn). Op deze manier krijgt u aansluiting bij eerdere (MTO) ondezoeken.
  • In hoofdstuk 5 selecteert de software voor u de belangrijkste Key Improvement Area’s (KIA’s) op het door u geselecteerde niveau. Hierbij worden per KIA de redenen beschreven waarom deze voor uw van belang zijn. Daarnaast worden tips gegeven om de KIA in de praktijk te kunnen verbeteren.

In een aparte rapportage kunt u de antwoorden en opmerkingen op de open vragen voor deze selectie eenvoudig downloaden.


HPO Insight rapportage

 

 

 

Iedere rapportage bevat achtergrond informatie rond het HPO-gedachtegoed.

 

 

 

HPO Insight Rapportage

 

 

Voorafgaand aan de resultaten is een beschrijving opgenomen over de opmaak en legenda van de grafieken en tabellen en de interpretatie van de cijfers.

 

 

 

 

HPO Insight Rapportage

Lijn- en staafdiagrammen en tabellen met de gemiddelde scores zijn opgenomen per HPO-pijler en de onderliggende HPO-kenmerken (inclusief Standaarddeviatie).

Naast de HPO-resultaten in tabellen is ook een benchmark opgenomen t.o.v. de geselecteerde branche en zijn resultaten opgenomen van de eigen specifieke vragen (MTO+).

In een aparte bijlage kunnen de anonieme antwoorden op de open vragen worden gedownload.

 

 

HPO Insight rapportage

 

Op basis van tien jaar ervaring met het analyseren van HPO-resultaten zijn Key Improvement Area’s (KIA’s) opgemaakt. Ieder rapport bevat, afhankelijk van de resultaten, drie of vier KIA’s voor het geselecteerde niveau.

 

 

 

HPO Insight Rapportage

 

De laagste scores op de HPO-kenmerken worden vertaald naar een aantal specifieke Key Improvement Area’s (maximaal vier per rapportage).

De rapportage geeft ruimte voor het analyseren van de eigen resultaten en praktische tips voor het verbeteren van de KIA’s.