Energie

Vele honderden respondenten binnen de Energie sector hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De Energie sector staat voor een volledig veranderende energierealiteit binnen 10 jaar.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de Energie sector:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers


Duurzame energieopwekking zal een doorslaggevende rol spelen bij het bouwen van nieuwe energiecentrales. Markten zijn zich inmiddels al aan deze realiteit aan het aanpassen. Daarnaast zullen transmissie en distributienetten steeds vaker worden aangestuurd met behulp van software. Veel elektrische technologieën en toepassingen, zoals warmtepompen, elektrische voertuigen, zonnepanelen en accu’s, worden geïntegreerd in ICT-systemen in gebouwen. Deze gebouwen verbruiken niet alleen energie, maar ze produceren het ook. Energie zal verder gepersonaliseerd worden, waardoor eindgebruikers meer inzicht hebben in de herkomst en prijs van hun elektriciteitsvoorziening.

10 trends die nu al zijn ingezet en de bestaande elektriciteitssystemen zullen transformeren:

  1. Elektrificatie van de energievraag
  2. Nieuwe materialen
  3. Digitalisering
  4. Windenergie: groter en slimmer
  5. Zonne-energie
  6. Elektriciteitsopslag
  7. Demand Response
  8. Slimme, energie -producerende gebouwen
  9. Zelfdenkende elektriciteitsnetten
  10. Hybride elektriciteitsnettengebruik

Research & Innovation for Energy, DNV GL

Wat is nodig om in te spelen op de continu veranderende ontwikkelingen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt Energiebedrijven om gefocust te werken aan prestatieverbetering en energie-sectorvernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld nieuw systemen, optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark Energie

Honderden managers en medewerkers uit de Energie sector hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de Bouw & Techniek gegevens in onze HPO-database.

energie-sectorMet de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Essent (RWE), Nuon (Vattenfall), Eneco, Linde Gas Group en TenneT aan de slag met de HPO Insight™.