ICT & Telecom

Bijna 5000 respondenten binnen sector ICT & Telecom hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector ICT & Telecom staat voor een periode waarin de concurrentie van jonge en vreemde toetreders de markt snel doen veranderen.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de sector ICT & Telecom:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

Veel ontwikkelingen en trends die aanvankelijk als een losstaand fenomeen werden gezien, grijpen in op weer andere ontwikkelingen. Er is een beweging gaande die zich niet langer laat beteugelen en die verregaande gevolgen zal hebben voor de manier waarop we zaken doen en waarop wij leven. Kijk bijvoorbeeld niet gek op wanneer in de toekomst zich ineens een serieuze concurrent aandient, die 14 jaar oud is. Hij heeft in zijn eentje een toepassing ontwikkeld die jouw volledige businessmodel op zijn kop zet. Het ‘jochie’ wil het niet verkopen, maar hij wil wel een joint venture met je aangaan. Of wees niet verrast als je volgend jaar ineens een it-infrastructuurbelasting krijgt opgelegd door Google en Microsoft. Bedreigend? Spannend? Absoluut! Maar het is ook mooi, omdat er met iedere paradigm shift nieuwe diamanten bloot komen te liggen.

Dit zijn de toekomstige trends waarmee u linksom of rechtsom te maken zál krijgen:

  1. Het nieuwe ritme is het algoritme
  2. Cloud liefst in eigen beheer
  3. De toekomst is ‘bimodal’
  4. Security: focus op rechtenbeheer en monitoring
  5. IT als beïnvloeder
  6. Het post-apptijdperk komt eraan
  7. I (big) data: wel zo belangrijk
  8. Verwacht het onverwachte

Ict magazine

Wat is nodig om te blijven verbeteren en vernieuwen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt de ICT & Telecom om gefocust te werken aan prestatieverbetering enict-en-telecom vernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark ICT & Telecom

Bijna 5000 managers en medewerkers uit de ICT & Telecom sector hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de ICT & Telecom gegevens in onze HPO-database.

WAT WE DACHTEN TE KOPEN
Een verander initiatief
Een methodologie
Een antwoord op al onze problemen

WAT WE KREGEN
Een ‘raamwerk’ voor verandering
Een eenduidige taal
Iets om gezamenlijk achter te staan

HOE DAT VOELDE
In het begin oncomfortabel
Verbindend & bevredigend
Een motor voor betere prestaties

Nick Churchman, Director Organisational Effectiveness bij HP Defence

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. HP Defense UK, TSS-Pharma Partners, Rockwell, Atlas Consortium, brightOne, Rabo IT, Schuberg Philis, Unit 4, All Solutions, Winvision, Feka, Ensior, Rainbow Solutions, Paralax en Ziggo  aan de slag met de HPO Insight™.

ict-en-telecomReferenties ICT & Telecom

“Ik was gecharmeerd door de eenvoud en toepasbaarheid van het HPO-gedachtegoed. De rapportage heeft heel duidelijke en aansprekende kenmerken geformuleerd waar je als leidinggevende op kunt sturen.”
Dedi Veldhuis – vice-president HRM Ziggo

“Het HPO-raamwerk is gebaseerd op degelijk onderzoek. Dit zorgt ervoor dat het raamwerk het eerste is wat managers ook echt op een duurzame manier kan helpen.”
Henk W. Broeders, Corporate Vice President Capgemini