Invulling Leiderschapstraject

Staat uw leiderschapsprogramma in dienst van het langetermijnresultaat van uw organisatie?

Met de resultaten van de HPO Insight™ krijgt u gefundeerde thema’s voor de ontwikkeling van uw Management Development / leiderschapsprogramma opstellen. De HPO Insight™ geeft niet alleen een uitgebreide rapportage op de succesfactoren van excellent presteren, maar ook focus op aandachtpunten rond de kwaliteit van management en medewerkers!

“Op basis van de rapportage hebben we een leiderschaps- en organisatieontwikkelingsprogramma opgezet. Daarnaast zijn ook workshops voor MT-leden opgezet om het persoonlijk functioneren en dat van het team te verbeteren.”
Harrie van der Heijden – HR Manager Mayfran International