De 5 HPO-factoren en 35 HPO-kenmerken in de HPO Insight

Uit het wereldwijde literatuuronderzoek naar excellent presteren blijkt dat iedereen (medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, maatschappij, etc.) profiteert van organisaties die de weg inslaan naar een High Performance Organisatie. Voor profit organisaties geldt dat ze langdurig een hogere omzet en meer winst behalen dan vergelijkbare organisaties. HPO’s in de non-profit sector en overheid blijken meer te kunnen doen met een hogere kwaliteit voor hetzelfde budget.

De vijf HPO-factoren en onderliggende 35 kenmerken vormen samen het HPO-raamwerk. Het HPO-raamwerk is een conceptuele, hpo-vragenlijst-in-de-hpo-insightwetenschappelijk onderbouwde structuur die managers kunnen gebruiken bij de beslissing over wat zij moeten doen om de prestaties van hun organisatie(-onderdeel) op een duurzame manier te verbeteren. Het is een raamwerk dat door managers gebruikt kan worden om de specifieke Key Improvement Area’s (KIA’s) in hun eigen organisatie(-onderdeel) op dat moment aan te pakken. De resultaten op de vijf HPO-factoren en onderliggende 35 kenmerken zijn opgenomen in de HPO Insight™ rapportage.

De vijf HPO-factoren en 35 onderliggende HPO-kenmerken

Het HPO-onderzoek toont aan dat er een directe en positieve relatie bestaat tussen de vijf HPO-factoren en beter presteren (in alle landen, sectoren en soorten organisaties, zoals beursgenoteerd, familiebedrijf, groot, klein, profit, non-profit, et cetera). Hoe hoger de scores op de HPO-factoren, des te beter zijn de resultaten van de organisatie; hoe lager de HPO-scores, des te lager zijn de prestaties ten opzichte van vergelijkbare organisaties.

Onder de vijf HPO-factoren vallen 35 kenmerken die samen het HPO-raamwerk vormen. Ze geven richting om als individu, team, afdeling en organisatie langdurig beter te presteren. De vijf HPO-factoren en hun 35 kenmerken zijn hieronder beschreven.

FACTOR 1: Continue Verbetering & Vernieuwing (CV)

HPO’s hebben een strategie die de organisatie duidelijk onderscheidt van concurrenten of vergelijkbare organisaties. HPO’s verbeteren en versimpelen processen continu, stemmen processen voortdurend op elkaar af, meten alles wat belangrijk is voor de organisatie, rapporteren aan alle organisatieleden de financiële en niet-financiële informatie die ze nodig hebben om te kunnen verbeteren. HPO’s excelleren in de kerncompetenties en versterken deze voortdurend en ze vernieuwen voortdurend producten, diensten en processen.

hpo-kenmerken-bij-continue-verbetering-vernieuwing

FACTOR 2: Openheid & Actiegerichtheid (OAG)

HPO’s stimuleren een open dialoog en besteden veel tijd aan het delen van informatie, kennis en best practices binnen de hele organisatie. Ze betrekken organisatieleden bij belangrijke bedrijfsprocessen, staan fouten maken toe, stimuleren en verwelkomen verandering en verbetering en hebben een prestatiegerichte cultuur.

hpo-kenmerken-bij-openheid-en-actiegerichtheid

FACTOR 3: Kwaliteit van Management (MK)

Managers in een HPO bouwen een sterke vertrouwensrelatie met medewerkers op, ze zijn integer, hebben een sterke voorbeeldrol, zijn besluitvaardig en actiegericht, ze coachen en faciliteren hun medewerkers, zijn sterk gericht op het behalen van resultaten, ze zijn effectief, ontwikkelen een sterke leiderschapsstijl, ze zijn zelfverzekerd, houden organisatieleden altijd verantwoordelijk voor hun resultaten en ze zijn besluitvaardig met betrekking tot niet-presteerders.

hpo-kenmerken-bij-kwaliteit-van-management

FACTOR 4: Kwaliteit van Medewerkers (MED)

HPO-managers houden hun medewerkers altijd verantwoordelijk voor hun resultaten, ze inspireren hun medewerkers om uitzonderlijke resultaten te behalen. HPO’s hebben een divers en complementair managementteam en werknemersbestand, ze trainen hun medewerkers in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht en groeien door samenwerking met andere organisaties.

hpo-kenmerken-bij-kwaliteit-van-medewerkers

FACTOR 5: Langetermijngerichtheid (LTG)

Medewerkers in HPO’s committeren zichzelf voor de langere termijn aan de organisatie. HPO’s promoveren nieuw management van binnenuit, creëren een veilige en stabiele werkomgeving, onderhouden goede lange termijnrelaties met alle stakeholders en bedienen de klanten zo goed mogelijk.

hpo-kenmerken-bij-langetermijngerichtheid

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!