Blömer Accountants: Een veranderproces is ingewikkeld

’De vijf pijlers van het HPO-raamwerk zijn op zich zelf eigenlijk helemaal niet zo spannend. Ze lijken heel eenvoudig, maar de uitdaging is om er in de praktijk ook mee aan de slag te gaan. Dat is dan ook wat mij triggerde toen ik over HPO las in een artikel.

Uit de HPO rapportage bleek dat we het als organisatie redelijk goed doen. Maar er waren ook verbeterpunten.Blömer Accountants: Een veranderproces is ingewikkeld Wij zijn een heel familiaire organisatie. Omdat sociale verhoudingen belangrijk worden geacht, was er niet echt een feedback-cultuur. Daarnaast maakte één van de Key Improvement Area’s er ons op attent dat we onze uniciteit meer over het voetlicht moeten brengen. Wij zijn toonaangevend in kwaliteit, maar doen dat in een informele sfeer. Dat is voor onze branche bijzonder. Ook bleek dat we wel goed zijn in het maken van plannen, maar dat ze in de uitvoering nogal eens doodbloedden.

Vijf golfballetjes

In de eerste bijeenkomst met de managers na de HPO meting lieten we hen hun gedachten bij de uitkomst visualiseren. Ze wisten toen nog niet wat die uitkomst was. Een medewerker had vijf golfballetjes neergelegd die elk een van de pijlers voorstelde. De kracht waarmee hij er vervolgens tegenaan sloeg was bepalend voor hoe hoog wij op die pijler scoorden. Hij gaf het feilloos weer, door bijvoorbeeld heel zachtjes tegen ’continue verbetering’ aan te slaan.

Sinds de HPO meting en de bijeenkomsten erna zijn medewerkers veel vaker met initiatieven gekomen en daar actief mee aan de slag gegaan. Ook op het gebied van acquisitie zijn er goede plannen om onze uniciteit wat meer onder de aandacht te brengen.

Daarnaast gaan we veel beter om met niet-presteerders, een belangrijk aspect als het gaat om kwaliteit van management, de grenzen worden duidelijk gesteld. En een van onze teams heeft – zonder dat ik daarop heb aangestuurd – een sessie georganiseerd waar voor elke pijler wordt bekeken wat het team ermee kan doen.

Je hoopt altijd dat wanneer je zelf ergens van overtuigd bent, je dat ook op anderen kunt overbrengen, maar een veranderproces is ingewikkeld en gaat tergend langzaam. We zijn er dus nog niet, maar ik ben al heel tevreden over wat de HPO meting ons tot nu toe gebracht heeft.’

 Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!