Het loont om de HPO Insight™ te gebruiken!

Sinds de eerste publicatie over het HPO-raamwerk hebben duizenden organisaties in de hele wereld ermee gewerkt en zijn er vele nieuwe onderzoek studies geweest die zijn gebaseerd op het raamwerk. Hierdoor was het mogelijk om de financiële en niet-financiële voordelen die voortvloeien uit toepassing van het HPO-raamwerk bij organisaties te evalueren.

“Study after study shows that an engage workforce is critical to performance.”
Paul Devoy, Head of Investors in People

De HPO Insight™ geeft u snel antwoord op de vraag wat uw medewerkers, managers en organisatie(onderdeel) daadwerkelijk beter laat HPO voor organisatie(-onderdelen)presteren. In alle jaren dat de HPO Insight™ is toegepast blijkt dat als organisaties bij vervolgmetingen hogere scores op de 35 kenmerken behalen, dat ook de financiële resultaten verbeteren, zoals:

 • omzet groeit 4 tot 16% harder
 • winstgevendheid is 14 tot 44% hoger
 • ROE (Return on Equity) 9 tot 25% hoger
 • ROI (Return on Investment) 15 tot 26% hoger
 • ROS (Return on Sales) 2 tot 18% hoger

Maar ook de strategische resultaten, zoals:

 • hogere klanttevredenheid en -loyaliteit
 • hogere medewerkerstevredenheid
 • kwaliteit en vernieuwing van diensten/producten (innovatie)
 • minder klachten
 • beter samenwerken
 • inspirerende werkomgeving
 • populaire werkgever
High Performance Organisaties in de non-profit en overheidssector blijken meer essentiële dingen te kunnen doen met dezelfde financiële middelen.

Enkele voordelen uit de praktijk:

Betere houding van de medewerkers

Medewerkers zijn sterker gericht op verbetering. Ze voelen en nemen meer verantwoordelijkheden voor het verbeteren van de producten, diensten en processen van de organisatie. Op deze gebieden nemen ze ook meer initiatieven, wat leidt tot een zich continu verbeterende organisatie. Daarnaast neemt de mate van innovatie toe als medewerkers meer durven te experimenteren. Het gevolg hiervan is dat er meer nieuwe producten en diensten op de markt kunnen worden gebracht, in een kortere tijdspanne en met meer succes. Ook heerst er een positievere mentaliteit en is er een grotere betrokkenheid. Medewerkers worden ook meer oplossingsgericht: ze denken minder in problemen en meer in oplossingen. Ze zijn trots op hun organisatie en vinden het fijn om er te werken. Er is een groter gevoel van doelgerichtheid en nut en er valt nieuwe energie in de organisatie waar te nemen. Medewerkers hebben het gevoel dat ze een gezamenlijk doel nastreven: een HPO worden en blijven.

Betere samenwerking

Medewerkers werken vaker en beter samen, zowel intern met collega’s van andere afdelingen als extern met leveranciers en klanten. Ze staan beter samenwerkenmeer open voor suggesties van anderen en werken niet meer op eilandjes, omdat ze zichzelf zien als een onderdeel van de waardeketen van de organisatie, die op alle vlakken effectief moet functioneren. Er is meer vertrouwen tussen de medewerkers, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om relaties op te bouwen en samen te werken. Medewerkers tonen meer belangstelling voor elkaar, en managers stellen zich opener op jegens medewerkers: ze doen er alles aan om het beste in medewerkers naar boven te halen. Daarnaast is er ook meer openheid binnen de organisatie. Er vindt vaker een goede dialoog plaats tussen managers en medewerkers, en ook tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.

“Culture is very important at HPOs and the HPO research by André de Waal provides us with a tool for thinking in terms of the long run.”
Carel Maasland, former HR Strategist at IKEA International

Betere organisatie

De organisatie heeft vergeleken met andere organisaties in de sector een uniekere strategie. De strategie kan uniek zijn in inhoud en/of in uitvoering. Hierdoor onderscheidt de organisatie zich duidelijk van de concurrentie, waardoor zij aantrekkelijker wordt voor nieuwe klanten en potentiële medewerkers. De organisatie handelt veel gerichter en kent meer discipline. Er worden minder projecten en initiatieven ontplooid; wanneer dat wel gebeurt, worden deze op tijd afgerond, binnen het gestelde budget en met de gewenste resultaten. Medewerkers voelen ook een sterkere behoefte om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Omdat de organisatie meer betrokkenheid toont bij alle belanghebbenden (stakeholders), heeft de samenleving voordeel van de activiteiten die de medewerkers van de organisatie op maatschappelijk vlak ondernemen. Daarnaast bouwt de organisatie een reputatie op dat ze hoge kwaliteit levert. Dit is het gevolg van betere service, minder problemen met de kwaliteit, minder fouten, het vaker realiseren van de organisatiedoelen, en het meer voldoen aan de beloften aan de klant. Hierdoor krijgt de organisatie niet alleen een betere reputatie in de sector, maar in de samenleving als geheel.

Betere financiële resultaten

De hierboven genoemde niet-financiële voordelen vertalen zich in duidelijke financiële voordelen. De productiviteit neemt toe omdat hetzelfde aantal medewerkers meer doet met meer succes. De winstgevendheid groeit ook omdat de kosten lager zijn en de omzet hoger. Het gevolg hiervan is dat de organisatie naar de top van de bedrijfstak klimt en haar marktaandeel blijft groeien. Tot slot zal de financiële situatie van de organisatie verbeteren en stabiliseren, omdat de kosten en budgetten beter onder controle worden gehouden.

Concurrentievoordeel

Het behalen van hogere HPO-scores betekent betere financiële resultaten, en wanneer de organisatie de hoogste gemiddelde HPO-score in de bedrijfstak realiseert, zal zij ook de beste financiële resultaten hebben in vergelijking met de concurrenten.93 Hetzelfde geldt voor bedrijfsonderdelen wanneer deze met elkaar worden vergeleken: de onderdelen met de hoogste gemiddelde HPO-scores laten ook de beste financiële prestaties van alle onderdelen zien en vice versa.

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!