Pon Power: ’De HPO scan was voor ons een reality-check’

Een consultant wees ons op de HPO scan. De filosofie achter de HPO scan sprak onserg aan. De visie op wat een organisatie succesvol maakt en de elementen die daarin van doorslaggevend belang zijn, sluit aan bij hoe ik naar die materie kijk. Ik vind de kwaliteit van management en medewerkers en een helder gedefinieerde strategie voor de lange termijn belangrijk.

HPO SCAN GAAT STUK VERDER DAN ONS EIGEN BUIKGEVOEL

Met het instrumentarium dat ze in huis hebben, maakten we een goede inventarisatie van wat er bij ons speelde. Met de Pon Power: ’De HPO Insight™ was voor ons een reality-check’eerste HPO scan als nulmeting hadden we iets om op verder te bouwen. De HPO scan was voor ons een reality-check. We wisten dat we een succesvolle onderneming waren, maar waren we nu ook echt zo goed als we dachten? Hadden we niet gewoon ‘geluk’ dat we in de juiste bedrijfstak, met het juiste bedrijfsmodel opereerden?
De resultaten van de HPO scan waren gedegen en gingen een stuk verder dan het buikgevoel dat we met z’n allen hadden. Verbeterpunten zijn in de HPO scan rapportage duidelijk geformuleerd en een aanzet tot een actieplan maakte ook deelde uit van de aanbevelingen. Zo bleek onder meer uit de HPO scan dat onze gezamenlijke klantgerichtheid wel wat beter kon.

MULTIDISCIPLINAIRE KLANTENTEAMS

Individueel zijn al onze medewerkers klantgericht, maar er was intern onvoldoende samenwerking. We hebben nu een nieuw project gestart waarmee we gaan werken met multidisciplinaire klantenteams. Dat wordt enthousiast ontvangen door zowel medewerkers als klanten.

Ik heb de HPO scan als zeer prettig, professioneel en waardevol ervaren. Ook binnen andere werkmaatschappijen probeer ik nu een lans te breken voor de HPO scan.

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!