Over ons

Over een periode van tien jaar heeft het HPO Center ruim 500 wetenschappelijke artikelen en managementpublicaties op het gebied van excellent presteren bestudeerd om daaruit de kenmerken van High Performance Organisaties (HPOs) te destilleren. Deze kenmerken zijn vervolgens getest en worden nog steeds getoetst met behulp van een wereldwijd uitgezette HPO-vragenlijst, met inmiddels meer dan 50.000 respondenten.

Statistische analyse van de verzamelde data tonen aan dat 35 kenmerken een directe, positieve relatie hebben met competitieve prestatie. Deze kenmerken zijn in vijf factoren in een HPO-raamwerk ondergebracht. Scoort uw organisatie(-onderdeel) hoger op deze vijf HPO-factoren dan organisaties uit dezelfde sector, dan presteert u gemeten naar zowel financiële als niet-financiële (klantgerichtheid, medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, etc.) indicatoren beter dan deze organisaties.

De vijf factoren in het HPO-raamwerk zijn:André de Waal

  • Kwaliteit van Management
  • Openheid en Actiegerichtheid
  • Langetermijngerichtheid
  • Continue verbetering en vernieuwing
  • Kwaliteit van Medewerkers

Sinds december 2007 zijn wereldwijd honderden profit, non-profit en overheidsorganisaties aan de slag gegaan met het HPO-raamwerk. Deze schat aan data en ervaringen maken we beschikbaar voor iedereen die organisaties verbeteren wil. Dat doen we met het HPO Insight™ verbeterinstrument waarin wetenschap en praktijkervaring samen komen.

Met dit verbeterinstrument krijgt u inzicht in de score van uw organisatie(-onderdeel) op de HPO-factoren. Daarnaast krijgt u, op basis van de jarenlange praktijkervaring van HPO-experts, inzicht in de voor uw organisatie(-onderdeel) belangrijkste aandachtsgebieden (de zogenoemde Key Improvement Area’s) voor prestatieverbetering. Op basis van deze Key Improvement Area’s en de HPO-resultaten kunt u daadwerkelijk gefundeerd richting geven aan uw eigen verbeterplan, KPI’s, leiderschapsprogramma, heisessie, cultuurtraject, etc.

Onderzoek toont aan dat wanneer uw organisatie(-onderdeel) gecommitteerd aan de slag gaat met de resultaten uit HPO Insight™ de financiële en strategische prestaties verbeteren.

Dr. André de Waal MBA
Academisch Directeur HPO Center