Produktie & Industrie

Meer dan 2000 respondenten binnen grote en kleine Productie en Industrie bedrijven hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Productie en Industrie staat nog steeds sterk onder druk en wordt door marktonzekerheid gedwongen om met minder middelen te innoveren en kosten te reduceren.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de Productie & Industrie:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

Despite market uncertainty, manufacturers must weather the risk that comes with embracing new technologies.
The sting of 2001 and 2008 is still too painful for some industrial manufacturing companies to forget. Back then, global economic expansion enticed industrial manufacturers to invest in new equipment and technologies designed to improve factory performance for themselves and their customers. When markets unexpectedly crashed, they paid a steep price for having bought at the top of the cycle. The payoff took years to realize, if it appeared at all.

This recollection colors the tentative steps that many industrial manufacturing companies are taking today. Indeed, economic growth, although occurring, isn’t particularly robust. It’s anybody’s guess whether China is heading for a soft landing or a renewed takeoff. The Eurozone’s future and the prospects for Brazil, India, and Russia are impossible to read. It’s tempting to believe that a boardroom version of “the prevent defense” — avoiding possible big losses by taking few chances — may be the best strategy.

But that conclusion is a false choice. Manufacturing may be facing some headwinds, but it’s undeniably in the midst of a technological renaissance that is transforming the look, systems, and processes of the modern factory. Despite the risks — and despite recent history — industrial manufacturing companies cannot afford to ignore these advances. By embracing them now, they can improve productivity in their own plants, compete against rivals, and maintain an edge with customers who are seeking their own gains from innovation.

PwC, Industrial Manufacturing Trends

Wat is nodig om te innoveren, kosten te reduceren en de flexibiliteit te verhogen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt Productie en Industriebedrijven om gefocust te werken aan Benchmark Productie en Industrieprestatieverbetering en vernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld een nieuw IT-systeem, optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark Productie & Industrie

Meer dan 2000 managers en medewerkers uit de Productie en Industrie hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de productie en Industriegegevens in onze HPO-database.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Numac, van der Meerakker, Mayfran International, DSM, Heineken, Legrand, Oerlikon, De Boer België, Philips, Toshiba Medical Systems Europe, RAVO, Swagelok, WP Haton, Kendrion en De Beers Marine aan de slag met de HPO Insight™.

Benchmark Productie en IndustrieReferenties Productie & Industrie

“Het gaat erom dat je met z’n allen het beter wilt doen dan je concurrenten. Als je daar met z’n allen ‘JA’ op zegt, dat maakt zo’n ongelooflijke energie los!”
Rob van den Maagdenberg – voormalig VP Grohe Western Europe

“The HPO Insight identified four Key Improvement Area’s which we had to address to make sure our company would continue on its route toward HPO.”
Board – De Beers Marine