Retail en Handel

Meer dan 5400 respondenten binnen de sector Retail en Handel hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Retail en handel  staat voor een periode met grote veranderingen en uitdagingen.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de Retail en Handel:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

A new definition of convenience is emerging as customers demand that retailers immediately fulfil or even predict their needs. Retail Trends examines the six top trends transforming retail today and identifies five disruptive forces changing the future of retail. In this redefinition of convenience, the transaction itself will no longer be an event, but more part of a seamlessly integrated experience. Retailers will need to make sure they understand how to engage shoppers according to their context and specific needs, and at the same time the physical store will continue to change as retailers adapt their services to this new way of interacting with customer.

The six key top trends which are transforming retail:

  1. The subscription economy
  2. Delivery
  3. Personal commerce
  4. Social influence
  5. TV shopping reinvented
  6. Internal reorganization
    Retail Trends, Deloitte

Wat is nodig om in te spelen op de continu veranderende vragen en ontwikkelingen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt de Retail en handel  gefocust te werken aan prestatieverbetering en retail-en-handelvernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

“Het gaat erom waar je echt in wil uitblinken. Hoe word je een HPO, maar vooral: hoe blijf je het?”
Carel Maasland – Corporate HR-team IKEA

Benchmark Retail en Handel

Meer dan 5400 managers en medewerkers uit de Retail en handel  hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van Retail en handel  gegevens in onze HPO-database.

“Grotere supermarkten scoren over het algemeen beter op de HPO-kenmerken dan kleinere supermarkten. Uit het onderzoek blijkt verder dat franchisers die hoger scoren op de HPO-kenmerken gemiddeld genomen ook beter presteren op diverse financiële performance-maatstaven.”
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Ikea, Grand Vision, Beagle and beans, Nespresso, Red Bull, Toshiba medical systems, Pon Power, Nehphil, Schiphol Consumer en Grohe aan de slag met de HPO Insight™.

pon-power-catepillarReferenties Retail en Handel

“Met de HPO Insight als nulmeting hadden we iets om op verder te bouwen. De HPO Insight was voor ons een reality-check.”
Giel Claes – directeur Pon Power

“HPO is voor ons de volgende stap. We zijn ervan overtuigd dat door de vijf HPO-pijlers wij nog succesvoller worden en onze ambitie waarmaken. En om dat te verbeteren gebruiken we de HPO Insight.”
Otto Ambagtsheer – directeur Schiphol Consumer