Transport, Logistiek & Opslag

Ruim 2000 respondenten binnen grote en kleine bedrijven in de Transport, Logistiek & Opslag hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Transport, Logistiek & Opslag staat nog steeds sterk onder druk en wordt gedwongen te veranderen door overregulering en veranderende marktomstandigheden.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de sector Transport, Logistiek & Opslag:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

Transportation & logistics CEOs see more threats looming, chief among them over-regulation, exchange rate volatility and geopolitical uncertainty.

They recognize that the market environment is changing dramatically, as are the expectations of stakeholders from customers to governments to employees.

Technology stands out as both a force causing change and a way to manage it.

Defining, managing and measuring risk is also a top priority for Transportation & logistics CEOs looking to get better at meeting customer needs.

PwC, Global Trends

Wat is nodig om aan de verwachtingen te kunnen voldoen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt Transport, Logistiek & Opslag bedrijven om gefocust te werken aan Benchmark Transport, Logistiek & Opslagprestatieverbetering en vernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld een nieuw IT-systeem, optimalisering van de processen of verandering in aanbod van dienstverlening geen succes worden.

Benchmark Transport, Logistiek & Opslag

Meer dan 2000 managers en medewerkers uit de Benchmark Transport, Logistiek & Opslag hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Schiphol Group, Hoyer en Still Logistics aan de slag met de HPO Insight™.

transport-en-logistiek-2Referenties Transport, Logistiek & Opslag

“HPO is voor ons de volgende stap. We zijn ervan overtuigd dat door de vijf HPO-pijlers wij nog succesvoller worden en onze ambitie waarmaken. En om dat te verbeteren gebruiken we de HPO Insight.”
Otto Ambagtsheer – directeur Schiphol Consumer