Vernieuwing MTO

Vertelt uw medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ook maar een gedeelte van het organisatorische verhaal?

Medewerkerstevredenheid hangt in hoge mate af van de kwaliteit van het management, de interactie tussen managers en medewerkers en de samenwerking met andere organisatieonderdelen. Allemaal zaken die beperkt aan bod komen in de doorsnee MTO. Het gevaar bestaat dat managers denken een goed beeld te hebben wat er in de organisatie speelt en leeft maar geen goed beeld hebben van hoe de organisatie in zijn geheel ervoor staat. Voldoet de organisatie wel aan de eisen die de buitenwereld (klanten, maar ook andere stakeholders zoals partners, leveranciers, de overheid) aan haar stelt?

Het management moet breder gaan kijken dan alleen de medewerkerstevredenheid, tenminste als men de organisatie blijvend op een hoger peil wil brengen om daarmee een excellerend presterende organisatie te creëren. Het meest accurate beeld van de status van de organisatie – en daarmee van de zaken en problemen die moeten worden aangepakt – wordt verkregen door een combinatie van het meten van de status op de kenmerken van een excellerende organisatie en het meten van medewerkerstevredenheid.

MTO

Allereerst dient de organisatie de HPO Insight™ uit te voeren omdat deze de status op alle belangrijke organisatiekenmerken in kaart brengt. Dit is, naast de kwaliteit van medewerkers, ook de kwaliteit van managers, open en actiegerichte cultuur binnen je organisatie, focus op langetermijnsucces en verbeter- en vernieuwingsdrang van je mensen.

De HPO Insight™ zorgt ervoor dat zowel management als medewerkers zich kunnen gaan richten op die verbeterpunten die specifiek versterking nodig hebben om als organisatie excellent te worden. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) komt in het spel wanneer blijkt dat succesfactoren die met menselijke interacties te maken hebben – zoals Kwaliteit Management, Kwaliteit Medewerkers, Openheid & Actiegerichtheid – versterking behoeven. Het MTO kan dan gedetailleerdere informatie verschaffen over personele gebieden die die versterking behoeven. In feite dienen de uitkomsten van het HPO Insight™ verbetertool dus als een overkoepelende paraplu, die aangeeft in welke spijl(en) nader onderzoek nodig is. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ondersteunt hierdoor de versterking van de succesfactoren en wordt daarmee een strategisch instrument dat helpt van de organisatie een excellerend presterende organisatie te maken (MTO)!

De HPO Insight™ kunt u kosteloos uitbreiden met 20 relevante vragen met betrekking tot medewerkerstevredenheid (MTO). U kunt hiermee ook aansluiting krijgen met oude MTO-onderzoeken. Dit geeft u niet alleen een holistische blik op heel uw organisatie maar kan ook in zoemen op de medewerkerscomponent: twee vliegen in één klap!

Neem voor vragen contact op met één van onze experts (info@hpoinsight.com).