Wat levert het op?

Met de resultaten van het HPO Insight™ verbeterinstrument krijgt u inzicht in de sterke punten in en verbeterpunten voor uw interne organisatie en heeft u de juiste focus om verbetertrajecten te starten. Op basis van de resultaten kunt u bijvoorbeeld overwegen reeds in gang gezette projecten aan te passen of te stoppen en/of nieuwe verbeterprojecten te starten. Met de informatie uit de HPO Insight™ creëert u een gemeenschappelijk gedragen taal binnen uw organisatie. Grootschalig onderzoek toont aan dat de financiële en strategische prestaties verbeteren als u met de resultaten en adviezen uit de HPO Insight™ aan de slag gaat.

“Wat ik er heel mooi vind is dat HPO naast de focus op management- en medewerkerskwaliteit ook ingaat op de organisatie en hoe die is ingericht.”
Karin van Daalen-Veth – HR Directeur Red Bull Nederland

Financiële resultatenfinanciele-ontwikkelingen

De tabel laat de financiële opbrengsten zien van een HPO ten opzichte van vergelijkbare organisaties die geen HPO zijn. Deze cijfers blijken
uit een groot aantal wetenschappelijke literatuurstudies en onderzoeksrapportages. De opbrengsten in percentages zijn weergegeven binnen een bereik in plaats van in absolute getallen omdat ze per sector verschillen. Iedere sector heeft immers een eigen financieel profiel. Alleen die financiële opbrengsten zijn in de tabel opgenomen die in meer dan één HPO-onderzoek naar voren zijn gekomen. De schatting van het bereik is conservatief en daarom zijn extreme resultaten niet in dit overzicht meegenomen. Op basis van dit overzicht kan een organisatie theoretisch de volgende verbeteringen ten opzichte van haar concurrenten verwachten als zij eenmaal een HPO is geworden.

 

“Het helpt je enorm in de denkrichting van de organisatie en het helpt ook voor de medewerkers die beter snappen waar je heen wilt met z’n allen.”
Tineke Tromp – Director HR Wageningen UR

Strategische resultaten

Het is minder eenvoudig om de strategische (niet-financiële) prestaties van HPO’s met elkaar te vergelijken omdat niet-financiële indicatoren per sector doorgaans (sterk) verschillen. Een aantal HPO-onderzoeken geeft echter duidelijk aan dat HPO’s over het algemeen hoger scoren op het gebied van klanttevredenheid, klantloyaliteit en tevredenheid onder de medewerkers. Daarnaast leveren HPO’s hogere kwaliteit, krijgen ze minder klachten, hebben ze meer innovatieve producten en diensten en genieten ze een betere reputatie dan niet-HPO’s.

Het resultaat is:

  • Betere houding: medewerkers hebben aandacht voor verbetering en voelen zich meer verantwoordelijk voor de producten, diensten niet-financiele-ontwikkelingenen processen van de organisatie.
  • Stijgende innovatiegraad: nieuwe producten en diensten komen sneller en succesvoller op de markt. Er is een gedeeld gevoel van doelgerichtheid en vernieuwde ‘spirit’.
  • Betere samenwerking: werknemers werken meer en beter samen met collega´s van andere afdelingen en met leveranciers en klanten. Ze staan meer open voor ideeën en zien zichzelf als onderdeel van een waarde toevoegende keten.
  • Betere organisatie: de organisatie heeft een unieke strategie ten opzichte van concurrenten en werkt meer gefocust en gedisciplineerd. Er worden minder projecten aangenomen, maar die worden wel perfect afgerond, binnen budget en op tijd. De organisatie maakt minder fouten. Het gevolg is een sterke reputatie op het vlak van kwaliteit.
  • Competitief voordeel: organisaties met de hoogste gemiddelde HPO-score behalen ook de beste resultaten.

High Performance Organisaties in de non-profit en overheidssector blijken meer essentiële activiteiten te kunnen uitvoeren met een hogere kwaliteit maar met dezelfde financiële middelen. Niet alleen succes op de kortetermijn maar ook op langetermijn!

 

 

WAT WE DACHTEN TE KOPEN
Een verander initiatief
Een methodologie
Een antwoord op al onze problemen

WAT WE KREGEN
Een ‘raamwerk’ voor verandering
Een eenduidige taal
Iets om gezamenlijk achter te staan

HOE DAT VOELDE
In het begin oncomfortabel
Verbindend & bevredigend
Een motor voor betere prestaties

Nick Churchman, Director Organisational Effectiveness bij HP Defence