Brancheverenigingen

De HPO Insight™ geeft leden van brancheverenigingen / koepelorganisaties een voordelig en betrouwbaar verbeterinstrument en benchmark. Het is juist voor u als vereniging van belang dat u toegevoegde waarde levert voor uw leden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Veel andere organisatie die benchmark gegevens kunnen leveren geven vooral cijfers en geen onderbouwde focus op verbeterpunten.

De HPO Insight™ levert uw leden:

  • Scores op de 35 wetenschappelijk onderbouwde succesfactoren van High Performance Organisaties;
  • Inzicht in de sterke kwaliteiten van de organisatie;
  • Focus op de belangrijkste aandachtspunten voor verbetering (Key Improvement Area’s);
  • Benchmark binnen de sector op de 35 onderscheidende HPO succesfactoren;
  • Een opzet van een verbeterplan op basis van de eigen resultaten.