Woningcorporaties

Vele honderden respondenten binnen Woningcorporaties hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze bedrijven weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De Woningcorporaties staan onder politieke- en maatschappelijke druk om zich te concentreren op hun kernactiviteiten en kosten te reduceren.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen Woningcorporaties:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

De wereld van en waarin woningcorporaties opereren is sterk in beweging en staat in de maatschappelijke belangstelling. Dit geldt zowel voor de sector als geheel, voor de individuele woningcorporaties, de toezichthouders en zeker ook voor de accountants. Deze toegenomen aandacht heeft verschillende oorzaken:

  1. Maatschappelijke aandacht
  2. Veranderingen in wetgeving
  3. Financiële situatie en continuïteit
  4. Maatschappelijke opgave

Welke effecten hebben bovenstaande zaken – vastgoedsituatie, bezuinigingen, aanpassing werkterrein en aanpassing wetgeving – op de financiële positie en het functioneren van woningcorporaties?

Trendanalyse woningcorporaties – Deloitte

“Bij Vesteda maken we een omslag naar een “High Performance Organisatie”. HPO’s behalen wetenschappelijk bewezen significant betere resultaten dan de beste presterende organisaties in de branche.”
Hélène Pragt – CFO Vesteda

Wat is nodig om te voldoen aan de politieke- en maatschappelijke druk?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt de woningcorporaties gefocust te werken aan prestatieverbetering en benchmark woningcorporatiesvernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark Woningcorporaties

Vele honderden managers en medewerkers uit de Woningcorporaties hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van Woningcorporaties gegevens in onze HPO-database.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. WonenBreburg, Vesteda en Servatius aan de slag met de HPO Insight™.

benchmark woningcorporatiesReferenties Woningcorporaties

“De onderzoeken geven een positief beeld van de ontwikkeling. De leidinggevenden hebben een persoonlijk rapport gekregen met daarin concrete ontwikkelpunten voor hun team en henzelf.”
Directie – WonenBreburg

“Door de hele organisatie heen hebben we verbetercoaches aangesteld om dit programma te implementeren, het verbeterpotentieel scherp te krijgen en prioriteiten te stellen. Een mooie overkoepelende aanpak waarbij je het elke dag een stukje beter kunt doen; iedere Vesteda medewerker moet “continu verbeteren” in de genen krijgen.”
Hélène Pragt – CFO Vesteda