Zakelijke Dienstverlening

Duizenden respondenten binnen grote en kleine organisaties uit de Zakelijke Dienstverlening hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze organisaties weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Zakelijke Dienstverlening staat nog steeds sterk onder druk door intense concurrentie en nieuwe technieken.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de Zakelijke Dienstverlening:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

De zakelijke dienstverleners profiteren van de aantrekkende private investeringen, de sector zal in 2017 groeien met 3,7%. Vanwege de intense concurrentie blijft het noodzaak om continu te innoveren. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderend speelveld en maken het mogelijk om te differentiëren in de benadering van klantgroepen en verdienmodellen.

Er zijn drie grote trends:

  1. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen en het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt.
  2. Specialisatie van dienstverleners op bepaalde vakgebieden neemt toe.
  3. Het aantal zzp’ers in de branche groeit nog steeds.

Rabobank Cijfers & Trends

Wat is nodig om continu te blijven innoveren en specialiseren?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt Zakelijke Dienstverlening bedrijven om gefocust te werken aan zakelijke-dienstverlening-3prestatieverbetering en vernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld een nieuw IT-systeem, optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark Zakelijke Dienstverlening

Duizenden managers en medewerkers uit de Zakelijke Dienstverlening hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de Zakelijke Dienstverlening gegevens in onze HPO-database.

In de database van het HPO Center is ook een onderscheid mogelijk in zakelijke dienstverlening algemeen, zakelijke technische dienstverlening, zakelijke professionele dienstverlening en zakelijke consultancy.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs, Maison van de Boer, Valstar Simonis, Finext, Teleperformance, Fidet, FME, Tata Concultancy services, Vedior, Sweco Nederland, Imtech, Lodder & Co, Koenen en Co en PwC Advisory aan de slag met de HPO Insight™.

benchmark Zakelijke DienstverleningReferenties Zakelijke Dienstverlening

“We evolueren op basis van de HPO Insight. Door continu te veranderen zie je de prestaties in de tijd verbeteren.”
Harry Webers – algemeen directeur van Witteveen+Bos advies- en ingenieursbureau

“Je eigen organisatie en processen tegen het licht houden en dat wat je daarbij opmerkt bespreekbaar maken, is een belangrijk onderdeel van een goede bedrijfsvoering.”
http://hpoinsight.com/contactformulier/Theo de Boer – Directeur Valstar Simonis