Zorgsector

Meer dan 14.000 respondenten binnen ruim honderd grote en kleine instellingen in de zorgsector hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze instellingen weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De zorgsector staat nog steeds sterk onder druk en de instellingen zullen zich moeten aanpassen.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de Zorgsector:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

De volgende belangrijke trends zijn waarneembaar:

  • Bestuur en toezicht in de zorg – de Zorgbrede Governancecode 2017, NZa en IGZ toezicht en mededinging in de zorg;
  • Contractering en regulering – Zvw-inkoop – gemeentelijke zorginkoop en tariefregulering door de NZa;
  • Kwaliteit van de zorg – Wkkgz – ontwikkelingen en de omgang met disfunctionerende zorgverleners;
  • Privacy en gegevensuitwisseling – meldplicht datalekken, de Europese privacy-verordening en de verwerking van zorggegevens door gemeenten.

Wat is nodig om beter te presteren met minder middelen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt zorginstellingen om gefocust te werken aan prestatieverbetering en vernieuwing. Nieuwebenchmark-zorgsector manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld een nieuwe systemen, optimalisering van de processen of aanpassingen op de financieringsbronnen niet succesvol zijn.

Benchmark Zorgsector

Meer dan 14.000 managers en medewerkers uit de Zorgsector hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie (-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de Zorg-gegevens in onze HPO-database.

In onze database is ook een onderscheid mogelijk in verschillende zorgsectoren: gehandicapten zorg, GGZ, ouderenzorg en ziekenhuizen.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Allerzorg, Archipel groep, Bartiméus, Bouman GGZ, Canisius Ziekenhuis, Carinova, Carintreggeland, Dimence, Florence, GGZ Bouwman, GGZ breburg, GGZ Noord-Holland-Noord, Ipse de Bruggen, JP van den Bent Stichting, LIMOR, Magentazorg, MeanderGroep Zuid-Limburg, Mondriaan, Novadic Kentron, Palet Zorggroep, Pluryn, Pro Persona, Reinaerd, Stichting Groenhuysen, Woonzorgnet en Ziekenhuis St Jansdal aan de slag met de HPO Insight™.

benchmark-zorgsectorReferenties Zorgsector

“We pakken alles aan, we zijn heel enthousiast over het HPO-raamwerk. Het probleem is wel dat we die projecten die uit de HPO-Insight onvoldoende goed afmaken.”
Rob Speksnijder, directeur Zorg – LIMOR

“De HPO-experts hanteren een no nonsense-benadering en gebruiken geen boekentaal, zodat we die informatie ook kunnen overbrengen op onze medewerkers.”
Tanja Scholten, Directeur HR JP van den Bent Stichting